Các doanh nghiệp thông báo tăng giá bán xi măng tháng 3/2022

giá xi măng

Các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước tiếp tục thông báo điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm xi măng trong thời gian tới.
1. Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long thông báo điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm xi măng bao và rời cụ thể như sau:
– Xi măng PCB30 các loại tăng: 100.000 đồng/tấn;
– Xi măng PCB40 các loại tăng: 120.000 đồng/tấn.(đã bao gồm VAT 8%)
Thời gian áp dụng từ ngày 17/3 đối với xuất hàng đường thủy; từ ngày 20/3 đối với xuất hàng đường bộ.
2. Tương tự, Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam cũng tăng 100.000 đồng/tấn
Monetized by optAd360
(đã bao gồm VAT 8%) đối với tất cả sản phẩm xi măng bao và rời của Công ty, bắt đầu từ ngày 20/3.
3. Từ ngày 21/3, Công ty Cổ phần Xi măng Đỉnh Cao (TOPCEMENT) thông báo tăng giá bán sản phẩm TOPHOME PCB40 thêm 100.000 đồng/tấn cho đến khi có thông báo mới.
4. INSEE Việt Nam cũng gửi thông báo đến các nhà phân phối và khách hàng về việc điều chỉnh giá bán một số sản phẩm INSEE Đa dụng Power-S (IPS), Lavila (LVL), INSEE Xây tô Wall Pro (IWP) lên 100.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT) từ 25/3.
5. Chi nhánh phía Nam – Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả thông báo điều chỉnh giá bán sản phẩm như sau:
– Xi măng bao các chủng loại tăng 100.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT). Thời gian áp dụng từ ngày 25/3/2022.
– Xi măng rời, bao jumbo các chủng loại tăng 100.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT). Thời gian áp dụng từ ngày 1/4/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *